Hej Sloveni

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Hej Sloveni

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Hej Sloveni es asociado en los balcanes con el extinto Estado socialista yugoslavo

Hej Sloveni es asociado en los balcanes con el extinto Estado socialista yugoslavo

Hej Sloveni (en serbocroata Hey, Eslavos) fue el himno nacional de la República Federal Socialista de Yugoslavia entre su formación en 1945 y su disolución en 1992, de la República Federal de Yugoslavia desde ese año hasta 2003 y de Serbia y Montenegro desde ese año hasta su disolución en 2006. El himno tenía versiones oficiales en serbocroata, esloveno y macedonio. La letra es de Samuel Tomasik y la música, basada en el himno polaco Mazurek D?browskiego, de Kleofas Oginski. Dedicado en general al pueblo eslavo y adoptado por el paneslavismo, su título original era Hej, Slováci (Hey, Eslovacos); fue himno nacional no-oficial de la breve República Eslovaca y es de hecho considerado un himno no oficial de los eslovacos.

Tabla de contenidos

[editar] Letra

[editar] Bosnio, Croata y Serbio (en cirílico)

Hej Sloveni, jo?te ?ivi
Rije? na?ih djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

?ivi, ?ivi duh slovenski
?ivjet ?e vjekov’ma
Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

??? ???????, ????? ????
??? ????? ??????
??? ?? ????? ???? ????
??????? ??????

????, ???? ??? ?????????
?????? ?????’??
????? ????? ????? ?????,
????? ????? ?????

???’ ?? ???? ? ??? ????
????? ??? ???????
????? ????, ??? ?? ????,
????? ???’ ?? ?????

?? ??????? ?????????
???? ?????????,
??????? ??? ????????
????? ????????!

[editar] Eslovaco

Hej, Slováci, e?te na?a
slovenská re? ?ije,
Dokia? na?e verné srdce
za ná? národ bije.

?ije, ?ije, duch slovenský,
bude ?i? na veky,
Hrom a peklo, márne va?e
proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh,
Boh ná? hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrva?
na tom svete ?iadny;

I nech?e je ko?ko ?udí,
to?ko ?ertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho parom zmetie.

I nech?e sa aj nad nami
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
a zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
ako múry hradné
?ierna zem pohltí toho,
kto odstúpi zradne!

[editar] Esloveno

Hej Slovani, na?a re?
slovanska ?ivo klije
dokler na?e verno srce
za na? narod bije

?ivi, ?ivi, duh slovanski,
bodi ?iv na veke,
grom in peklo, prazne va?e
proti nam so steke

Naj tedaj nad nami
stra?na burja se le znese,
skala poka, dob se lomi,
zemlja naj se strese

Bratje, mi stojimo trdno
kakor zidi grada,
|

[editar] Macedonio

??, ???????, ??? ? ????
?????? ???? ?? ?????
???? ?? ????? ???? ????
????? ??? ?? ??????!

??? ? ?????, ??? ? ?????
????????? ?? ?????.
?? ?è ?????? ????? ??????
???? ?????? ????!

??????????, ???? ????
? ??? ??? ?? ??????!
???? ??? ? ????? ????,
????? ?? ?? ????:

?????? ?? ??????-??????
– ??????? ? ?????!
??????? ?? ? ??? ??? ??????
?????? ?? ??????! |

[editar] Enlaces externos

Scroll to Top